Menü Bezárás

A projekt adatai:
Projektkód: NTP-TSZPK-M-20
A projekt címe: Tehetségfelismerésben és -gondozásban részt vevő szakemberek felkészítése, továbbképzése, műhelybesz
Elérhetőség: ntp@nemzetitehetsegkozpont.hu

A projekt bemutatása:

Az EFOP-3.2.1-15 számú Tehetségek Magyarországa című kiemelt projekt (amely a fejlesztendő régiókban valósul meg) tevékenységeinek egy része a Közép-Magyarország régióban működő, hazai forrású, Nemzeti Tehetség Program keretében támogatott tükörprojektekkel együttműködésben és összhangban valósul meg, így a tevékenységek országos lefedettsége biztosított. Ilyen tükörprojekt például a képzéseket felölelő program.

A program célja a tehetségekkel foglalkozó szakemberek és pedagógusok képzésének támogatása 30 órás akkreditált továbbképzések megvalósításával. A tehetségfelismerő, tehetséggondozó munkát segítő gyakorlati képzéseinket elsősorban a KMR régióban általános iskolai oktatásban részt vevő pedagógusok számára ajánljuk.

1. Felkészítés az iskolai 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérés lebonyolítására és a tehetségígéretek kapcsán felmerülő intézményi feladatok koordinálására. A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tehetségek felismerését támogató, a tanulási szokásokhoz jól illeszkedő online mérőeszközök használatát, ez egyben felkészíti őket ismereteik alkalmazására, a KMR régióban működő tehetséggondozó hálózat megismerésére. A folyamatba ágyazott kontakt és nem kontakt szakaszokkal tervezett továbbképzés alkalmazkodik a pedagógusok időbeosztásához, egyéni haladási képességeihez. A kontaktórák beépítése ugyanakkor lehetővé teszi a személyes kapcsolatot.

​2. A tehetség felismerése és gondozása az iskolábanA tehetségfelismerő, tehetséggondozó munkát segítő kompetenciafejlesztő gyakorlati képzésünket elsősorban az általános iskolások oktatásában, nevelésében részt vevő pedagógusok számára szervezzük. A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tehetséges és a tehetséges alulteljesítő tanulók jellemzőinek felismerését támogató módszereket, a közöttük való választás szempontjait, azok szakszerű alkalmazását. Megismerjék a tehetségprogramok különféle elemeit és azok megválasztásának szempontjait, az iskolai tehetségfelismerést érintő döntéshozatal folyamatát és eredményes kommunikációját.

3. Tehetségbarát tanítási módszerek. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a tehetségbarát osztálytermi gyakorlat alapelveit és legfontosabb módszereit; képesek legyenek kreatív, nyitott és elfogadó osztálytermi légkört teremteni; változatos módszereket alkalmazni és sokoldalúan differenciálni; képesek legyenek a tehetséges gyerekek számára egyedi fejlesztő program kidolgozására és vezetésére. A résztvevők elsajátíthatják a tehetséges tanulókkal való egyéni foglalkozás néhány fontos eszközét, módszerét.

​A gyakorlati képzés során tanultak alapján az általános iskolai oktatásban dolgozó pedagógusok tehetségfelismerő, tehetséggondozó szakmai tudása gazdagodik. A gyermekek tehetségének felismerésén túl olyan képességeket szereznek, amelyek egyaránt segítik őket a kiemelkedően tehetséges, a tehetséges és az átlagos képességű gyermekek differenciált támogatásában. A mérési felelősök képzésén részt vevő pedagógusok által az iskolákban megvalósul a hozzáférés az EFOP-3.2.1 projektben kifejlesztett online mérőeszközökhöz.