Menü Bezárás

Leölthető dokumentumok:

 • SP_A_Komponens pályázati kiírás
 • I.sz.melléklet – A priorizált intézmények listája
 • II.sz.melléklet – A tervezhető napidíjak összege
 • IV.sz.melléklet – Pályázói nyilatkozat
 • V.sz.melléklet – Szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat
 • VI.sz.melléklet – Költségterv
 • A projekt adatai:
  Projektkód: NTP-SP-M-21
  A projekt címe: Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram “A komponensének” megvalósítása és alumni programok
  Elérhetőség: sp@ntk.hu

  A projekt bemutatása:

  A Stipendium Peregrinum ösztöndíj a Nemzeti Tehetség Központ kiemelt projektje, amely azon kiemelkedő tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire készülnek felvételizni, és akik vállalják, hogy megszerzett tudásukat tanulmányaikat követően hasznosítani fogják Magyarországon.

  A felsőoktatás az emberi erőforrás, a tudás és az innováció fontos bázisa, az ország versenyképességében jelentős szerepet tölt be. A benne rejlő lehetőségek a hazai intézményrendszer fejlesztése mellett a nemzetközi együttműködések és a nemzeti érdekek szerinti peregrináció, azaz a külföldi egyetemeken való tanulás eszközeivel is kamatoztathatók. A hazai munkaerőpiacon különös jelentőséggel bír a világ legrangosabb egyetemein szerzett diplomával elhelyezkedők száma, a külföldön megszerzett tudás hazai hasznosulása. Különösen igaz ez azon külföldi diplomákra, amelyek a leggyorsabban fejlődő iparágakban hasznosítható tudást jelentik. Emellett az egyén tehetségkibontakoztatása szempontjából is fontos, hogy a legkiemelkedőbbek a legrangosabb egyetemeken teljesítsék a képességeikhez méltó kihívásokat, és ehhez megfelelő támogatáshoz jussanak. Utóbbihoz a szükséges tudás speciális esetekben csak az országhatáron túl áll rendelkezésre.

  A legkiemelkedőbb tehetségek kimagasló támogatást érdemelnek.

  • A projekt „A komponense” lehetővé teszi, hogy a legrangosabb egyetemek személyes felvételi vizsgájára a nehéz anyagi helyzetű tehetséges fiatalok is eljussanak..
  • A projekt „B komponensére” azok a tehetséges fiatalok jelentkezhetnek, akik a világ legrangosabb egyetemeire nyernek felvételt. Az ösztöndíjat elnyerőknek a teljes évi tandíjukat, lakhatási és megélhetési költségeit fedezi a Nemzeti Tehetség Központ. Ez lehetővé teszi, hogy a kiemelkedő tehetségű fiatalok képességeiket optimális környezetben bontakoztathassák ki, a legkorszerűbb ismeretekhez jussanak hozzá, és a legmodernebb infrastrukturális feltételek közt szerezhessék meg tudásukat a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén.
  • A „C komponens” mindezek mellett azt a támogatást tudja megadni a „B komponens” nyerteseinek, hogy a tanulmányaik teljes időtartama alatt kizárólag a tudás megszerzésére koncentrálhassanak.

  Az ösztöndíjprogram kiválasztási eljárása alapos: mind a formai, mind a szöveges tartalmi elemeket vizsgáljuk, és utána a legjobbakkal egy szakmai kiválasztótáborban is találkozunk személyesen.

  A Stipendium Peregrinum ösztöndíjat elnyerőknek a teljes évi tandíjukat, lakhatásukat, megélhetési költségeit fedezi a Nemzeti Tehetség Központ. Ennek következtében a legkiválóbbak a legkorszerűbb ismeretekhez jutva és a legmodernebb infrastrukturális feltételek között, optimális környezetben bontakoztathatják ki képességeiket, a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén.

  Translate the site »